Kādi rezultāti?

Ministru kabinets

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)

  • 2018 7,4
  • 2020 7,4

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)

  • 2018 0,9
  • 2020 0,9
Tiesībsarga birojs

Tiesībsarga biroja novērtējums Nacionālo cilvēktiesību institūciju Starptautiskajā koordinēšanas komitejā (ICC), statuss atbilstoši Parīzes principiem

  • 2018 1
  • 2022 1
Pārresoru koordinācijas centrs

NAP mērķa vērtību izpildes rādītājs (konsolidēts) (%)

  • 2017 81
  • 2021 85

Valsts kapitālsabiedrību īpatsvars, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, no visām valsts kapitālsabiedrībām (novērtējums atbilstoši tiesiskajam regulējumam/ vadlīnijām) (%)

  • 2018 82,5
  • 2021 85,0