Politikas rezultatīvie rādītāji

Ministru kabinets

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)

  • 2018 7.4
  • 2021 7.5

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)

  • 2018 0.9
  • 2021 1.05
Tiesībsarga birojs

Tiesībsarga biroja novērtējums Nacionālo cilvēktiesību institūciju Starptautiskajā koordinēšanas komitejā (ICC), statuss atbilstoši Parīzes principiem

  • 2019 1
  • 2023 1
Pārresoru koordinācijas centrs

NAP mērķa vērtību izpildes rādītājs (konsolidēts) (%)

  • 2017 81
  • 2021 85

Valsts kapitālsabiedrību īpatsvars, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, no visām valsts kapitālsabiedrībām (novērtējums atbilstoši tiesiskajam regulējumam/ vadlīnijām) (%)

  • 2019 86.0
  • 2021 85.0