Politikas rezultatīvie rādītāji

Ministru kabinets

Iedzīvotāju uztvere par iespēju ietekmēt rīcībpolitiku (skala 0-10)

 • 2015 1.51
 • 2024 2.8

Iedzīvotāju informētība, pieredze un apmierinātība ar saņemtajiem valsts pakalpojumiem (skala 0-10)

 • 2018 8
 • 2024 8

Organizācijas, kas mācās, principa iedzīvināšana publiskajā pārvaldē

 • 2021 1
 • 2024 1
Tiesībsarga birojs

Tiesībsarga biroja novērtējums Nacionālo cilvēktiesību institūciju Starptautiskajā koordinēšanas komitejā, statuss atbilstoši Parīzes principiem

 • 2020 1
 • 2024 1
Pārresoru koordinācijas centrs

NAP mērķa vērtību izpildes rādītājs (konsolidēts) (%)

 • 2017 81
 • 2022 85

Valsts kapitālsabiedrību īpatsvars, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, no visām valsts kapitālsabiedrībām (novērtējums atbilstoši tiesiskajam regulējumam/ vadlīnijām) (%)

 • 2020 77
 • 2022 85