Kādi rezultāti?

Aizsardzības ministrija

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (%)

  • 2018 5,4
  • 2020 6