Dokumenta veids

Tiesību akts - Ministru kabineta noteikumu projekts.

Aprites stadija

19.08.2021. izsludināts alsts sekretāru sanāksmē (VSS-756).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta izstrādes nepieciešamības pamatojums.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” (Nr.1058/Lp13) (turpmāk – likumprojekts) paredz papildināt likumu “Par akcīzes nodokli” ar jaunām tiesību normām, kas nosaka, ka no akcīzes nodokļa tiks atbrīvoti  elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamie šķidrumi, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, ja tos izmantos kvalitātes noteikšanai vai iznīcinās. Turklāt likumprojekta 10. un 11.pants nosaka Ministru kabinetam doto pilnvarojumu izstrādāt kārtību, kādā:

  1. Valsts ieņēmumu dienests izsniedz atļauju denaturēto tabakas izstrādājumu piegādei un kādi tabakas izstrādājumi ir uzskatāmi par denaturētiem; 
  2. piemēro noteiktos akcīzes nodokļa atbrīvojumus, kā arī nosaka nosacījumus elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējprodukta iznīcināšanai.

Ņemot vērā minēto atbilstoši likumā „Par akcīzes nodokli” veiktajiem precizējumiem būs nepieciešams izteikt jaunā redakcijā Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumus Nr.173 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus”.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.12.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji par Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošanas nepieciešamību tika informēti likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” izstrādes laikā.

 

Atbildīgā amatpersona

S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.