Politikas rezultatīvie rādītāji

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas uztveres indekss (vērtējums 100 punktu sistēmā, kur “100” nozīmē “korupcijas nav”)

  • 2020 57
  • 2022 61

Biroja uzsākto krimināllietu īpatsvars, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (%)

  • 2020 100
  • 2022 95