Kādi rezultāti?

Kultūras ministrija

Mājsaimniecību patēriņš kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējā patēriņa izdevumiem %

 • 2016 7,6
 • 2020 8,1

Profesionālās mākslas pasākumu pieaugums reģionos, % (bāzes vērtība 2008.gadā 100)

 • 2014 125
 • 2020 135

Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 1000 iedzīvotājiem

 • 2014 196
 • 2020 200

Radošo industriju eksporta īpatsvars no kopējā eksporta (%)

 • 2014 1,2
 • 2020 1,6

Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%)

 • 2014 6,5
 • 2020 7,5

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieki uz 100 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2014 3,3
 • 2020 3,6
Mērķdotācijas pašvaldībām

Māksliniecisko kolektīvu vadītāju skaits, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI

 • 2019 1 572
 • 2020 1 522