Dokumenta veids

Tiesību akts – likumprojekts.

Aprites stadija

03.09.2021. iesniegts Valsts kancelejā. 

12.08.2021. (VSS-707).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektu plānots izstrādāt, lai:

1) uzlabotu finanšu pārskata informācijas salīdzināmību globālā mērogā (pilnveidotas  finanšu  pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas normas atbilstoši Starptautisko grāmatvedības standartu prasībām);

2) uzlabotu pētniecības un attīstības statistikas datu iegūšanu, tai skaitā izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas resursus;

3) uzlabotu datu iegūšanu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas resursus, kas atvieglos valsts nodevas par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā administrēšanu. 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  Likumprojekts  Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

Daina Robežniece, Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore.