Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 15.01.2021. iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.
Dokumenta mērķgrupas Tiks izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2019/878, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Atbildīgā amatpersona A.Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.