Politikas rezultatīvie rādītāji

Aizsardzības ministrija

Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)

  • 2019 2
  • 2021 2

Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)

  • 2019 13
  • 2021 13