Politikas rezultatīvie rādītāji

Aizsardzības ministrija

Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)

  • 2020 2.2
  • 2022 2.2

Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)

  • 2020 13
  • 2022 13