Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

01.07.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-599).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts tiks izstrādāts saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību Pārejas noteikumu 97. punktu, lai novērstu tiesiskā regulējuma par savstarpēji saistītiem jautājumiem sadrumstalotību.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 04.10.2021. (07.06.2021. termiņa pagarinājums).

Dokumenti

Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija MK noteikumi stājas spēkā - 01.01.2023.
Atbildīgā amatpersona

Ligita Agleniece, Valsts kases Pārskatu departamenta direktore.