Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

11.08.2021. Iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē (2021-TA-1923).

01.07.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-599).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts tiks izstrādāts saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību Pārejas noteikumu 97. punktu, lai novērstu tiesiskā regulējuma par savstarpēji saistītiem jautājumiem sadrumstalotību.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija MK noteikumi stājas spēkā - 01.01.2023.
Atbildīgā amatpersona

Ligita Agleniece, Valsts kases Pārskatu departamenta direktore.