Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

MK noteikumu projekts izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - harmonizēt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālās palīdzības pabalstu veidus ar izdevumu uzskaiti atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu budžeta izpildes analīzi, statistiskās informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 31.03.2021.

Dokumenti

MK noteikumu projekts, Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Viedokļus var sniegt līdz 2021. gada 4. martam.
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona

L.Jevčuka, Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja.