Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

26.03.2021. iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē (2021-TA-739.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - harmonizēt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālās palīdzības pabalstu veidus ar izdevumu uzskaiti atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu budžeta izpildes analīzi, statistiskās informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

MK noteikumu projekts, Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona

L.Jevčuka, Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja.