Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts 29.04.2022. iesniegts Valsts kancelejā (22-TA-265).

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts izstrādāts pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas, iekļaujot izmaiņas atbilstoši 2019. gada 13. jūnija likumam “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” 1., 2. pantam un 2021. gada 23. septembra Latvijas Bankas likuma pārejas noteikumu 4. punktam.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas

līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

22-TA-265

Atbildīgā amatpersona

Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere. Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas juriskonsulte Ieva Bite  (tālr. 28073168, e-pasts: ieva.bite@fm.gov.lv).