Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

29.06.2021. izskatīts Ministru kabineta sēdē.

01.04.2021. (VSS-280).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) varētu:

  1. nodrošināt alkoholisko dzērienu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, daudzuma uzskaiti vienotā sistēmā,
  2. veikt iesniegumā un atļaujā norādāmās informācijas aktualizēšanu,
  3. nodrošināt iesniegumu atļaujas saņemšanai un pārreģistrācijai iesniegšanu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) strukturētā formā,
  4. atļaujas izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas procesu organizēt maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (MAIS),

ir paredzēts veikt izmaiņas VID  EDS un MAIS.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija MK noteikumu projekts elektroniski tiks nosūtīts Latvijas Darba devēju konfederācijai un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai.
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.