Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 936 “Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu””.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts paredzēs pakāpeniski aizstāt izmantoto proves noteikšanas ķīmisko reaģentu (pamatmetode) metodi ar rentgenfluorescences spektrometrijas metodi, kas nav provējamās virsmas degradējoša, vienlaikus sniegs plašāku informāciju par produkta sastāvu, tādējādi ļaujot gūt pārliecību par produkta sastāva drošumu produkta lietotājam.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Nodot saskaņošanai (ministrijām, institūcijām) līdz 02.09.2021.

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 12.10.2021.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš viedokļu sniegšanai – 16.08.2021.

Atbildīgā amatpersona

Olga Bogdanova, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore.