Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

21.12.2021. MK sēdes darba kārtības jautājums.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts paredzēs noteikt kārtību, kādā veic finanšu instrumentu risku ierobežošanas uzskaiti – finanšu instrumentu klasificēšanu, novērtēšanu, ar tiem saistīto ieņēmumu un izdevumu atzīšanu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumi  stājas spēkā – pieņemšanas datumā, piemērojams darījumiem sākot ar 2022. gadu.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Nr. 21-TA-699 

Atbildīgā amatpersona

L.Agleniece ,Valsts kases Pārskatu departamenta direktore.

I.Sirbu, Valsts kase Pārskatu departamenta vecākā eksperte, tālr.67094257, inese.sirbu@kase.gov.lv .