Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - samazināt budžeta iestāžu administratīvo slogu un manuālo darbu gada pārskata sagatavošanai un konsolidācijas veikšanai.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 10.06.2021.

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 02.08.2021.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 17.05.2021.
Cita informācija MK noteikumi stājas spēkā – pieņemšanas datumā, ne vēlāk kā 17.12.2021.
Atbildīgā amatpersona

Ligita Agleniece, Valsts kases Pārskatu departamenta direktore.