Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

17.08.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

(VSS-449).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - samazināt budžeta iestāžu administratīvo slogu un manuālo darbu gada pārskata sagatavošanai un konsolidācijas veikšanai.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija MK noteikumi stājas spēkā – pieņemšanas datumā, ne vēlāk kā 17.12.2021.
Atbildīgā amatpersona

Ligita Agleniece, Valsts kases Pārskatu departamenta direktore.