Dokumenta veids

Tiesību akts – MK noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - aktualizēt Valsts ieņēmumu dienesta sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē – 12.08.2021.

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē – 14.09.2021.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdzdalības termiņš – 10.08.2021.

Atbildīgā amatpersona

L.Eltermane, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu pārvaldes direktora vietniece, Budžeta administrēšanas daļas vadītāja.