Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija
11.02.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-98).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - nodrošinātu skaidru un nepārprotamu normatīvo regulējumu attiecībā uz dabas resursu nodokļa par transportlīdzekļiem, kuri Latvijā tiek pastāvīgi reģistrēti pirmo reizi, maksāšanu vienotajā nodokļu kontā,

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.03.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš viedokļu sniegšanai - 15.02.2021.

Sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus arī pēc MK noteikumu projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.

Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona J.Salmiņa, valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos.