Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

21.12.2021. MK sēdes darba kārtības jautājums.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekta mērķis -  precizēt regulējumu par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests atklāj informāciju attiecībā uz piešķirtajiem atvieglojumiem.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

L.Agleniece ,Valsts kases Pārskatu departamenta direktore.

I.Sirbu, Valsts kase Pārskatu departamenta vecākā eksperte, tālr.67094257, inese.sirbu@kase.gov.lv .