Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekta mērķis -  precizēt regulējumu par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests atklāj informāciju attiecībā uz piešķirtajiem atvieglojumiem.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. MK noteikumu  projektu izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā – 15.11.2021.

2. MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā – 17.01.2022.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

L.Agleniece ,Valsts kases Pārskatu departamenta direktore.

I.Sirbu, Valsts kase Pārskatu departamenta vecākā eksperte, tālr.67094257, inese.sirbu@kase.gov.lv .