Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts izstrādāts ņemot vērā veiktās izmaiņas Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 152  “Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi”, kas nosaka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto valsts administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību klasificēšanu. 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu - 01.06.2021.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 30.04.2021.
Cita informācija MK noteikumu projekts tiks saskaņots ar Latvijas Pašvaldību savienību.
Atbildīgā amatpersona

I.Komisare, Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore