Dokumenta veids

Tiesību akts.

Aprites stadija

01.07.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-600).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - papildināt subjektu loku, kam var tikt piešķirtas de minimis atbalsta uzskaites sistēmas lietotāja tiesības.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 06.09.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Pielikums Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

D.Berkolde, Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktore.