Dokumenta veids

Tiesību akts.

Aprites stadija

24.08.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

01.07.2021. (VSS-600).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - papildināt subjektu loku, kam var tikt piešķirtas de minimis atbalsta uzskaites sistēmas lietotāja tiesības.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Pielikums Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

D.Berkolde, Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktore.