Dokumenta veids

Tiesību akts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - papildināt subjektu loku, kam var tikt piešķirtas de minimis atbalsta uzskaites sistēmas lietotāja tiesības.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš viedokļu sniegšanai - 01.06.2021.

Atbildīgā amatpersona

D.Berkolde, Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktore.