Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projektu paredzēts sagatavot, pārskatot un pilnveidojot MK  2007. gada 8. maija noteikumu Nr. 301 “Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem” iekļauto (pašlaik spēkā esošo) regulējumu, attiecīgi izvērtējot tā atbilstību citos grāmatvedību un gada  pārskatu sagatavošanu regulējošos normatīvajos aktos un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un tā piemērošanas noteikumos iekļautajam regulējumam.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. MK noteikumu  projektu izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā – 13.01.2022.

2. MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā –14.02.2022.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Daina Robežniece, Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore.

Gunta Majevska, Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte (tālr. 67095616, e-pasts: gunta.majevska@fm.gov.lv).