Dokumenta veids

Tiesību akts - MK noteikumu projekts.

Aprites stadija

17.06.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-563).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta “Grāmatvedības likums” (Nr.795/Lp13, Saeimas 2021. gada 29. aprīļa plenārsēdē pieņemts 2. lasījumā) 14.panta ceturtajā daļā Ministru kabinetam dotais uzdevums.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.08.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts  Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot atzinumu par to arī pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.

Atbildīgā amatpersona

Daina Robežniece, Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore.