Dokumenta veids

Tiesību akts.

Aprites stadija

24.08.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

10.06.2021. (VSS-543).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - papildināt MK 2015. gada 1. jūlija rīkojumu Nr. 347 “Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli” ar vienu jaunu biedrību (šai biedrībai piederošiem trim nekustamajiem īpašumiem) un svītrot informāciju par četrām biedrībām (vienai biedrībai vairāk nepieder nekustamais īpašums un trīs biedrības ir zaudējušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu).

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  MK rīkojuma projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

A.Kaļāne, Tiešo nodokļu departamenta direktore.