Datums 1. decembris, 2020
LaiksVisu dienu
Vieta Attālināti

Finanšu ministrijas pārstāvji attālināti piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē. Tās laikā tiks sniegta  informācija un notiks viedokļu apmaiņa par grozījumiem Padomes direktīvā par administratīvo sadarbību nodokļu jomā (DAC7), informēs par Banku savienības stiprināšanas progresa ziņojumu, kā arī būs viedokļu apmaiņa par Kapitāla tirgu savienību (CMU). Eiropas Komisija prezentēs informāciju par ekonomikas situāciju, Eiropas semestri 2021 un rekomendācijas par eirozonas ekonomikas politiku. Tāpat notiks viedokļu apmaiņa par starptautisko nodokļu jautājumiem, tiks prezentēts Eiropas Revīzijas palātas ikgadējais ziņojums par ES budžeta ieviešanu 2019. finanšu gadam, sanāksmi  noslēdzot ar prezentāciju Itālijas G20 prezidentūras prioritātēm 2021.gadā.