Datums 12.–13. aprīlis, 2022
Laiks9.00–17.00
Vieta Finanšu ministrija

No 12. līdz 13. aprīlim notiks tikšanās ar Čehijas Republikas Finanšu ministrijas pārstāvjiem, kuru ietvaros eksperti no Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta, Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes, Eiropas Savienības fondu revīzijas iestādes, Valsts kases, kā arī no Valsts kontroles un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja dalīsies pieredzē par izveidoto finanšu vadības un kontroles sistēmu un valsts pārvaldes iekšējā audita sistēmu. Latvijas labā prakse un pieredze sniegs ieguldījumu Čehijas Republikas publisko finanšu pārvaldības un kontroles sistēmas stiprināšanai, tostarp labas pārvaldības veicināšanai valsts pārvaldē un pašvaldību iestādēs.