Datums 23. maijs, 2022
Laiks13.00–16.00
Vieta Finanšu ministrija

Finanšu ministrijā notiks Eiropas ekonomikas zonas (EEZ)/Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda gada sanāksme. Tajā tiks pārrunāts progress, izaicinājumi un turpmākā rīcība EEZ/Norvēģijas grantu programmu un Divpusējās sadarbības fonda ieviešanā. Gada sanāksmē piedalīsies pārstāvji no Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Norvēģijas vēstniecības Rīgā, Islandes vēstniecības Helsinkos un Finanšu instrumentu biroja Briselē, kā arī EEZ/NOR FI iesaistītie – programmu apsaimniekotāji, sertifikācijas un revīzijas iestādes, Ārlietu ministrija.