Datums 11. jūnijs, 2021
Laiks10.00–11.10
Vieta Attālināti

Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa un FM pārstāvji attālināti piedalīsies Eirogrupas darba grupas (EWG) sanāksmē. Tajā tiks skatīti ar Eirogrupu saistīti jautājumi, tai skaitā par Valūtas kursa mehānisma II darbību un Grieķijas 10. pastiprinātās uzraudzības ziņojumu.