Datums 3. novembris, 2022
Laiks14.00–16.00
Vieta Brisele

Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins piedalīsies Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru komitejas sanāksmē. Tajā plānots pārrunāt jautājumus par veikto pētījumu attiecībā uz Revīzijas regulas un direktīvas ieviešanu dalībvalstu nacionālajos normatīvajos aktos, aktuālo informāciju par Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu projektiem, kas tiek izstrādāti saistībā ar jaunās direktīvas projektu par korporatīvo ilgtspējas ziņošanu, Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru komitejas un tās apakšgrupu darba plānus 2023. gadam, kā arī citus revīzijas nozarei svarīgus jautājumus.