Datums 10. marts, 2022
Laiks14.00–14.30
Vieta Attālināti

Attālināti notiks Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Izglītības, prasmju un mūžizglītības prioritārā virziena apakškomitejas (8AK) sēde. Tajā piedalīsies Vadošās iestādes, Izglītības un zinātnes ministrijas un citu atbildīgo iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvji.