Datums 16. jūnijs, 2022
Laiks12.00–15.45
Vieta Luksemburga

Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne un valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa piedalīsies Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) valdes sēdē, kurā paredzēts pieņemt lēmumus saistībā ar ESM 2021. gada peļņas sadali, 2021. gada pārskata apstiprināšanu, ESM maksimālā aizdošanas apjoma un reģistrētā kapitāla nemainīgu saglabāšanu, kā arī ESM rīkotājdirektora iecelšanu amatā.