Datums 13.–16. septembris, 2021
Laiks9.00–17.00
Vieta Attālināti

No 13. līdz 16. septembrim attālināti notiek risku vadības specializētās mācības valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem, lai atbalstītu iekšējā audita struktūrvienības 2021. gada auditējamās prioritātes īstenošanā. Mācības paredzētas, lai iekšējā audita struktūrvienībām palīdzētu sagatavoties šī gada risku vadības iekšējam auditam vienoti visās iestādēs. Mērķis ir novērtēt risku vadības sistēmas brieduma līmeni un sniegt ieteikumus praktiski pielietojamas, visaptverošas un sistemātiskas risku vadības ieviešanai un attīstībai.

Mācības organizē Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu, un tās tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.