Datums 25.–28. aprīlis, 2022
Laiks9.00–12.30
Vieta Attālināti

No 25. līdz 28. aprīlim notiks specializētās mācības valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem par institūciju iekšējiem pasākumiem korupcijas risku novēršanai. Turpinot sniegt ieguldījumu risku vadības kultūras attīstībā, ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām 2022. un 2023. gadā jāveic interešu konflikta un korupcijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas audits. Tas paredz padziļināti vērtēt interešu konflikta un korupcijas risku vadību, gūstot pārliecību par to efektīvu mazināšanu, tostarp, Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas iekšējās kontroles sistēmā.

Mācības organizē Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu, lai atbalstītu iekšējā audita struktūrvienības Ministru kabineta noteiktās auditējamās prioritātes 2022.-2023. gadam īstenošanā. Finansējums no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (K projekts).