Kādi rezultāti?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)

 • 2018 6
 • 2020 7,5

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)

 • 2018 66
 • 2020 60

Strādājošie (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu (skaits)

 • 2017 623 068
 • 2023 446 300

Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos - Kurzeme

 • 2018 -0,851
 • 2020 -0,40

Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos - Latgale

 • 2018 -1,285
 • 2020 -0,55

Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos - Rīga

 • 2018 0,914
 • 2020 0,55

Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos - Vidzeme

 • 2018 -0,762
 • 2020 -0,50

Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos - Zemgale

 • 2018 -0,527
 • 2020 -0,28