Kādi rezultāti?

Kultūras ministrija

NVO uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā (skaits)

 • 2014 7,8
 • 2020 11,2

Lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem (%)

 • 2014 62
 • 2020 70

Iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības indekss

 • 2014 10
 • 2020 19
Sabiedrības integrācijas fonds

Iedzīvotāju savstarpējās uzticības īpatsvars (%)

 • 2014 50
 • 2020 62

Iedzīvotāju īpatsvars, kas darbojas nevalstiskajās organizācijās (%)

 • 2014 4
 • 2020 9

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%)

 • 2014 54
 • 2020 47