Sabiedriskās kārtības un drošības finansējums — 652.1 milj. €
Finansējuma sadalījums