Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības joma:

  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. nodrošināt Latvijas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus efektīvas integrācijas kopējā Eiropas enerģijas tirgū, sadarbojoties un veicinot kopēju tirgus  platformu attīstību un nodrošinot nepieciešamo normatīvo regulējumu, izstrādāt nacionālā līmenī izmaksu efektivizāciju  veicinošas metodes enerģijas infrastruktūras tarifu noteikšanā;
  2. izstrādāt un ieviest likumpakārtotos normatīvo aktus, atbilstoši jaunam Elektronisko sakaru likumam Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa regulējuma pārņemšanai;
  3. uzraudzīt tīklu neitralitātes (atvērta Interneta) prasību un viesabonēšanas godīgas politikas prasību uzraudzība Latvijas elektronisko sakaru tirgū;
  4. piešķirt papildus radiofrekvenču lietošanas tiesības piektās paaudzes mobilo bezvadu sistēmu attīstībai;
  5. organizēt konkursu pasta universālā pakalpojuma sniedzēja noteikšanai pēc 2021. gada;
  6. uzraudzīt pārrobežu pasta paku piegādes pakalpojumu tarifu Latvijas tirgū;
  7. turpināt pārskatīt ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifus, lai nodrošinātu nozares komersantu darbības ilgtspēju, kā arī motivēt pakalpojumu sniedzējus veikt pasākumus efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

121

123

122

122

122

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

121

123

1221

122

122

Piezīmes.
1Samazināts amata vietu skaits saskaņā ar plānotajām strukturālajām reformām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā no 2021. gada 1. janvāra.