Sociālās aizsardzības finansējums — 3 515,6 milj. €
Finansējuma sadalījums