Sociālās aizsardzības finansējums — 3 765.2 milj. €
Finansējuma sadalījums