Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Smago un letālo nelaimes gadījumu skaits uz 100 000 nodarbinātajiem (%)

  • 2020 26.3
  • 2024 29.0