Labklājības ministrija

Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)

  • 2018 2,8
  • 2020 3,9

Nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu īpatsvars (%)

  • 2017 24,6
  • 2020 21,0