Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)

 • 2020 4.2
 • 2024 ≥4.0

Sociāli apdrošināto personu īpatsvars, kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ir zem minimālās mēneša algas (%)

 • 2020 29.8
 • 2024 27.0

Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze – uzskaitē esoši pensionāri uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada beigās (skaits) 

 • 2020 639
 • 2024 616

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmēji uz 10 000 iedzīvotājiem gada sākumā (skaits)

 • 2020 207
 • 2024 223

Sociālo dienestu īpatsvars, kuri izpilda likumdošanā noteikto normu par minimālo sociālā darba speciālistu skaitu (%)

 • 2020 68.9
 • 2024 67.4

Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo skaits pret pieprasījušo skaitu (%)

 • 2020 62.2
 • 2024 70.0