Kādi rezultāti?

Izglītības un zinātnes ministrija

Atbalstīta profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu (sporta veidos) īstenošana (skaits)

  • 2018 37
  • 2020 41

Iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm (%)

  • 2017 28
  • 2020 40