Kādi rezultāti?

Ekonomikas ministrija

Latvijas vērtējums e-pārvaldes indeksā, https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center (vieta)

  • 2018 57
  • 2020 23