Politikas rezultatīvie rādītāji

Ekonomikas ministrija

Atvērto datu indekss (vieta reitingā)

  • 2019 12
  • 2022 11