Kādi rezultāti?

  Satiksmes ministrija

  Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)

  • 2018 39,1
  • 2020 43

  Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (%)

  • 2018 100
  • 2020 100

  Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)

  • 2018 43,9
  • 2020 45

  Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)

  • 2018 12,3
  • 2020 15

  Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)

  • 2018 4
  • 2020 1

  Globālais konkurētspējas indekss par transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta)

  • 2018 53
  • 2020 51

  Apkalpoto gaisa satiksmes pasažieru skaits gadā lidostā "Rīga" (milj. gadā)

  • 2018 7,1
  • 2020 8,5

  Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās - Rīga, Ventspils, Liepāja (milj. t gadā)

  • 2018 66,2
  • 2020 116

  Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes autobusu milj. pasažierkilometri gadā)

  • 2018 2 127,4
  • 2020 1 860,0

  Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (milj. pasažierkilometri gadā)

  • 2018 582,5
  • 2020 1 150,0

  Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru, (%)

  • 2018 96
  • 2020 100

  Aizsargātās informācijas aprite valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī piekļuve ES informācijas sistēmām (% no iesaistīto institūciju skaita)

  • 2018 100
  • 2020 100

  Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)

  • 2018 94,4
  • 2020 90

  Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - B klases vienkāršo vēstuļu korespondencei trešajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)

  • 2018 99,6
  • 2020 98
  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

  Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Elektroniskie sakari

  • 2018 0,160
  • 2020 0,150

  Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Pasts

  • 2018 0,268
  • 2020 0,250