Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Darbs pie projekta izstrādes.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - nodrošināt pilnvērtīgu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanu.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības līdzdalība nav nepieciešama.
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore