Valsts administrācijas darba grupai eiro ieviešanas procesā ir virzošā loma, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmējiem izmantot eiro gan skaidro un bezskaidro maksājumu veikšanai, gan arī pildot nodokļu deklarācijas un citus dokumentus. Darba grupu vada Finanšu ministrijas pārstāvis. Darba grupas sastāvā ir Finanšu ministrijas, Valsts Kases, Valsts Kontroles, Tieslietu ministrijas, Latvijas Pasta, Iekšlietu ministrijas, Centrālās Statistikas pārvaldes, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Bankas un citu valsts pārvaldes institūciju pārstāvji.

Valsts administrācijas sfērā var izdalīt vairākus jautājumu blokus:

  • valūtas maksājumu konvertācija eiro: darba grupas uzdevums būtu nodrošināt konvertācijas pareizību un savlaicīgumu, kā arī maksājumus abās valūtās pārejas periodā, kad paralēli apgrozībā būs lati un eiro. Šajā gadījumā valsts administrācijai (sadarbībā ar bankām) būtu jāizstrādā shēma, kā tiks veikti izejošie maksājumi abās valūtās (pensijas un pabalsti, stipendijas), un arī kā tiks nodrošināta iespēja iedzīvotājiem veikt dažāda veida iemaksas valsts un pašvaldību budžetā eiro (piem., nodokļi un citi maksājumi, muitas maksājumi, parāda maksājumi utt.);

  • likumdošanas aktu izvērtēšana ar mērķi identificēt, kuros ir jāveic izmaiņas sakarā ar eiro ieviešanu, un nepieciešamo grozījumu sagatavošana;

  • dokumentu konvertācija, apzinot nepieciešamību pēc jaunām veidlapām visiem iespējamajiem maksājumu dokumentu veidiem (deklarācijas, ar sociālo apdrošināšanu saistītie dokumenti, preču un pakalpojumu iegādes dokumenti), nodrošinot to savstarpēju saskaņotību ar visiem likumdošanas aktiem, institūciju, kas atbildīgas par grozījumu veikšanu, apsekošana, nepieciešamo finanšu līdzekļu un citu problēmu apzināšana;

  • valsts parāda denominācija;

  • statistikas sfēras pielāgošana; darba grupa atbilstoši jautājumu specifikai aktīvi sadarbotos ar darba grupām monetārajā un finanšu sfērā un uzņēmumu sfērā, u.c.

 

03.07.2014. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.327
"Par rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu"
03.07.2014. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.327
19.06.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.249
Par Valsts administrācijas darba grupas izveidošanu
19.06.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.249
08.11.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.594
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2012.gada 29.maija rīkojumā Nr.273 "Par Valsts administrācijas darba grupas izveidošanu"
08.11.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.594 
29.05.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.273
Par Valsts administrācijas darba grupas izveidošanu
29.05.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.273.
06.12.2007. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1789
Par Valsts administrācijas darba grupas izveidošanu
06.12.2007. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1789
28.03.2006. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.325
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005.gada 19.jūlija rīkojumā Nr.842 "Par Valsts administrācijas darba grupas izveidošanu"
28.03.2006. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.325
17.10.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1237
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005.gada 19.jūlija rīkojumā Nr.842 "Par Valsts administrācijas darba grupas izveidošanu"
17.10.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1237
19.07.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.842
Par Valsts administrācijas darba grupas izveidošanu
19.07.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.842